تاریخ : سه شنبه 29 شهريور 1401
کد 38

مدیر بهره برداری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

استقرار 82 درصدی پروژه اطلاعات مکانی مشترکین گاز (GIS )

پروژه ثبت اطلاعات مکانی مشترکین گاز استان آذربایجان شرقی در سطح شرکت های گاز کشور به امتیاز بیش از 82  درصد ارتقا یافته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، خسرو آریان پور در این خصوص گفت: پروژه GIS با تفکیک و کنترل داده ها، کلیه اطلاعات توصیفی و مکانی مورد نیاز را ارائه نموده و علاوه بر ایجاد امکان دسترسی صحیح و سریع به داده های مورد نیازدر حجم وسیع، قابلیت برقراری ارتباط بین اطلاعات جغرافیایی و جداول اطلاعاتی را نیز فراهم می کند.
وی با اشاره به اقدامات اجرایی در راستای ارتقای پروژه GIS شرکت در سال جاری تصریح کرد: توسعه قابلیتهای سامانهWEBGIS  ، برگزاري آزمون نرم افزار ARCGIS توسط سازمان فنی و حرفه ای در مرکز آموزش، راه اندازی روش ارتباطی FTP  به منظور تبادل اطلاعات بین شهرستانها و واحد GIS جهت تسریع در روند اجرایی، برنامه ریزی جهت ساماندهی و ایجاد آرشیو ازبیلت انشعابات در سطح استان، بارگزاری اطلاعات اولیه پروژه هایGIS  شهرستان ها در سامانه WEBGIS به منظور دسترسی همکاران جهت بررسی اطلاعات تحویلی پیمانکاران و پیگیری خريد 20 دستگاه GPS مولتي فركانسه جهت نظارت پروژه ها از مهم ترین اقدامات اجرایی در سالجاری می باشد.
مدیر بهره برداری شرکت گاز استان خاطر نشان کرد: با توجه به کاربرد مهم سامانه GIS در مدیریت بحران و اجرای پروژه های گازرسانی، امسال ضمن تعیین اهداف خرد در این حوزه، در استقرار 100 درصدی این پروژه در استان تلاش خواهیم کرد.